Piirivalve juht Veiko Kommusaar selgitas, et kõiki asjaolusid arvestades on mõistlik piiripunkt ööseks kinni panna. „Sellist otsust toetavad mitmed asjaolud. Esiteks on oluliselt vähenenud öiste piiriületajate arv, mistõttu pole piiripunkti ööpäev läbi avatuna hoidmine otstarbekas. Teiseks ei ole meie hinnangul õige, et sel ajal kui Venemaa peab täiemahulist sõda oma naaberriigi vastu ning Eesti ei soovita Venemaad külastada, kulutab PPA Eesti maksumaksjate raha Narva piiripunkti ööpäevaringselt avatuna hoidmiseks.“

Ta lisas, et piiripunkti sulgemine öiseks ajaks ei tähenda, et piiripunkt tühjaks jääb - ka edaspidi on seal ööpäevaringselt PPA ametnikud kohal ning piirpunkti töötajate arv ei vähene.

Maksu- ja tolliametist lisati, et edaspidi keskendutakse Narva tollipunktis reisijaga kaasasoleva pagasi ja kauba kontrollidele päevasel ajal. „Siseministeerium on koostanud piiripunkti töökorralduse muutmiseks eelnõu ja saadab selle esimesel võimalusel valitsusse,“ sõnas siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Joosep Kaasik.

Ettepanek Narva piiripunkt öiseks ajaks sulgeda tehakse tähtajatult.

Käesoleva aasta veebruarist sulges Venemaa võimaluse Narva piiripunkti kaudu sõidukitega piiri ületada. See on toonud kaasa piiriületuste arvu vähenemise – kui jaanuaris oli Narvas siseneval ja väljuval suunal kokku üle 170 000 piiriületuse, siis veebruaris oli piiriületusi u 108 000.

Oluliselt on vähenenud ka öiste piiriületuste arv. Veebruaris ületas öisel ajal Narvas piiri 13 000 inimest, mis on pea kaks korda vähem võrreldes jaanuariga.