Peale selle on kaks last raskelt viga saanud.

Soome politsei juht Seppo Kolehmainen avaldas lähedastele kaastunnet.

„Eri tüüpi kooliähvardused on kahjuks iganädalased. Politsei on tihti sunnitud koolipäeva nähtava kohalviibimisega turvama,“ ütles Kolehmainen. „Oleme koos arvanud, et oleme ühiskonnana varasematest koolitulistamistest õppinud. Sellist päeva ei oleks tohtinud olla.“

Komissar Tomi Salosyrjä ütles, et teatele reageeriti viivitamatult. Teate järgi oli toimunud tulistamine ja oli vigastatuid.

Patrullid olid kohal umbes üheksa minutiga.

Esimene patrull oli kohal kell 9.17 ja leidis, et kohapeal oli raskelt vigastatud inimesi. Tegevust alustasid parameedikud.

Kahtlusalune saadi kätte kell 9.58.

Praegu ei viita miski sellele, et oleks ka teisi kahtlusaluseid.

Tulistamine toimus ilmselt kooli Jokiranta õppepunkti puust hoones.

Kriminaalülemkomissar Kimmo Hyvärinen ütles, et tegemist oli ulatusliku politseioperatsiooniga ja nimetatud on viis juurdluse juhti.

Kuritegude nimetused on mõrv ja kaks mõrvakatset.

Et kahtlusalune on 12-aastane, ei ole ta kriminaalõiguslikult vastutav.

„Aga uuritakse kõiki asju, mis on selle vägivallatervikuga seotud. Kogume informatsiooni ja üritame juhtunust tervikpildi saada,“ ütles Hyvärinen.

Kesk-Uusimaa päästeteenistuse esindaja Ville Lindeoos ütles, et parameedikud jõudsid kohale kell 9.23.

Kokku oli kohal viis kiirabiautot. Olukord sai läbi pooleteise tunniga.

Vantaa linna sotsiaal- ja kriisijuht Henna Niskanen ütles, et tähtis on sellest juhtumist lastega rääkida.

„Pärast informatsiooni saamist varjuti sisse, mõlema tegevuskoha 830 õpilast olid sisse varjunud. Ka kõik lähipiirkonna lasteaiad ja koolid olid sisse varjunud. See lõpetati täna kell 12.20,“ ütles linna üldharidusjuht Ilkka Kalo.

Ida-Uusimaa politsei teatel tulistati kõiki ohvreid. Kõik nad on sama kooli kuuenda klassi õpilased ja politsei teatel soomlased.

Politsei ei kommenteeri praegu osaliste sugusid.

Kahtlusalust ei ole saadud üle kuulata. Politsei teatel võib motiiv selguda järgmiste tundide jooksul.

Sündmused arenesid koolis sees.

Politsei teatel ei ole kahtlusalust varem kuritegudes kahtlustatud.

Politsei teatel kasutas kahtlusalune käsirelva, mis kuulub tema lähisugulasele. Relval on luba olemas.

Kuriteo nimetused on mõrv ja mõrvakatse, sest politsei teatel annavad selleks põhjust kuriteo toorus ja ettekavatsetus.

„Kui minnakse relvaga kooli, võib nentida, et on mingil määral ettekavatsetust,“ ütles Hyvärinen.

Politsei teeb kindlaks, kas tulistamine toimus klassiruumis või kooli muudes ruumides.

Juurdluse juht Marko Särkkä ütles, et 12-aastast ei saa vahi alla jätta. Politsei kuulab ta täna üle ja annab ta siis üle sotsiaaltöötajatele.

Kahtlusalune ja ohvrid on politsei arusaamise järgi ühest klassist.

Politsei ei kommenteeri, kui palju inimesi sündmuspaigas oli. Politsei ei kommenteeri ka seda, kas ohvreid tulistati ühe korra või mitu korda.

Kahtlusalune võeti kinni Helsingi Siltamäki piirkonnas. Politsei ei tea praegu, kas kahtlusalusel on selle piirkonnaga seoseid.

Kinnipidamise ajal ei olnud vaja jõudu kasutada.

Vigastatud on ravil Uues lastehaiglas. Vigastused on rasked ja ravi jätkub. Patsientide privaatsuse kaalutlusel ei anta nende olukorrast täpsemat informatsiooni.

Politsei praegustel andmetel suri hukkunud ohver kohe.

Politsei on kahtlusaluse esiotsa üle kuulanud. Kahtlusalune ütles selle ajal, et tegutses eespool mainitud viisil, aga ametlikult ei ole teda üle kuulatud.

Kahtlusaluse vanematega on ühendust saadud.