„Kui katoliku kiriku pea paavst Franciscus kutsus ülestõusmispühade missal maailma üles rahule, siis vene õigeusu kiriku juht patriarh Kirill kuulutas pühade eel Venemaa agressiooni Ukraina vastu pühaks sõjaks, mille toetamine on kõigi õigeusklike kohustus,“ kirjutas Läänemets postituses.

Muuhulgas ütles patriarh, et sõda Ukraina vastu on sõda kogu lääne vastu. „See näitab, et Venemaa agressioon Ukraina vastu pole pelgalt geopoliitiline sõda, vaid väärtusruumide sõda. On mõeldamatu, et usujuht mõnes lääneriigis 21. sajandil sellise sõjaõhutusega esineks. Homme hommikuks oleme siseministeeriumi välja kutsunud Eesti Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) esindajad,“ jätkas minister.

„Eestis on vaenu õhutamine ja Venemaa toetamine agressioonisõjas Ukraina vastu keelatud. Mina soovin teada, mis on MPEÕK esindajate seisukoht ja edasised tegevused seoses patriarh Kirilli järjekordse väljaütlemisega. Veelgi enam – tegu pole lihtsalt väljaütlemisega, see põhimõte kanti ka läinud nädala lõpul toimunud Maailma Vene Rahvaste Nõukogu konverentsil vastuvõetud määrusesse, mis on avaldatud ka Moskva patriarhaadi kodulehel. On mõeldamatu, et Eestis tegutsev MPEÕK võiks oma tegevuses mingilgi määral juhinduda sellisest õpetusest ja nägemusest,“ märkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul on MPEÕK-l Eestis üle 100 000 jälgija. „MPEÕK juhid on viimastel aastatel pidanud end korduvalt taandama Moskva patriarhaadi ja selle kõrgema usujuhi agressioonisõda õigustavatest või koguni õhutavatest väljaütlemistest. Paraku oleme näinud, kuidas Moskva patriarhaadi avaldused lähevad ajas ainult räigemaks. Vene õigeusupühade eel ütles patriarh Kirill lahti kristluse baasväärtusest – inimelu hoidmisest ja austamisest,“ ütles ta.

„Kuulame ära, mis on nende hinnang Kirilli seisukohtadele ning kuidas kavatsevad nad Moskva patriarhaadi räigelt sõdaõhutavate juhiste valguses oma tööd siin edaspidi korraldada,“ lisas Läänemets.