„Nüüd on ausalt ja paberitega ka ära näidatud ning puust ja punaseks tehtud, et Metskülas pakutakse tasemel ja korralikku huviharidust väga erinevatel huvialadel,“ rääkis Metsküla kooli direktor Pille Kaisel, kes palus MTÜ Metsküla Kool kaudu haridus- ja teadusministeeriumilt luba asutada eraldi Metsküla huvikool.

Direktori sõnul on väikestele koolidele pidevalt ette heidetud, et nad ei suuda pakkuda lastele piisavalt huvitegevust, mis tema sõnutsi nende kooli puhul tõele vastanud ei ole.