Umbusalduse algatajate sõnul on Odinets volikogu juhtides ning istungeid läbi viies korduvalt rikkunud volikogu töökorda. Lisaks süüdistatakse teda volikogu liikmete õiguste kitsendamises ja liiga tihedas volikogu erakorraliste istungite kokkukutsumises.

„Eduard Odinetsi autoritaarne juhtimisstiil on vastuvõetamatu ega sobi demokraatlikku linnajuhtimisse,“ ütles opositsiooni esindaja Janek Pahka volikogu istungil.