Narva ja Tallinn on ainsad kohalikud omavalitsused, kes on seni pöördunud haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poole palvega saada eestikeelsele õppele üleminekuks pikendust. Palved on puudutanud hariduslike erivajadustega (HEV) lapsi, kusjuures Narva palus pikendust kõikide koolide HEV-õpilastele.

HTM vaatab taotlused läbi aprillis, kui tuleb kokku vastav komisjon. Kuid HTM-i üldine seisukoht on, et kõik HEV-õpilased tingimata sellist pikendust ei vaja.