Elatisvõlgnike võlasumma on kasvanud 2013. aasta 11 miljonilt eurolt 2023. aastaks 42 miljoni euroni ehk on näha, et praegune elatiste väljanõudmise süsteem ei anna tulemust. Kui tegemist on pahatahtliku võlgnikuga, kes teadlikult hoiab maksmisest kõrvale ja varjab sissetulekuid, siis ta saab seda väga edukalt teha. Strateegia „hoia kõrvale, kuni nõue aegub“ tasub ära.

Kohtutäiturite koja nõuniku Jaan Lõõniku teatel on praegu kohtutäituritel menetluses 15 110 elatisasja. 2013. aastal oli kohtutäituritel pooleli üle 12 000 elatisasja.