Esmaspäeval kohtusid Tartus Haridus- ja Teadusministeeriumis haridusminister Kristina Kallas, omavalitsuste esindajad, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Koolijuhtide Ühendus ning erakoolide pidajad ja nende esindusorganisatsioonid.

Haridusminister Kristina Kallase sõnul arutati sel kohtumisel õpetajate töö-ja palgakorraldust ning koormuse arvestust. „Õpetajate tavaline töönädal on ikkagi 50 tundi,“ nentis Kallas. Ta lisas, et täna jäädi õpetajate koormuse arvestamisel eriarvamusele.

Eesti Haridustöötajate Liidu juhi Reemo Voltri sõnul soovivad õpetajad endiselt, et üle Eesti valitseks ühtmoodi töömudel. „Siis on kõigil suhteliselt ühene arusaamine, mis kolmekümne viie tunni sisse mahub ja mis tegelikult ei mahu,“ lisas Voltri.

Voltri selgitas, et täna on õpetajate tööülesanded palju mahukamad ja aeganõudvamad, kui aastaid tagasi.

Õpetajate karjäärimudeli loomise osas on Voltri enda sõnul optimistlik. Ta kinnitas, et töö käib ja esimene selleteemaline kohtumine oli edukas.