Kultuuriministeeriumi sõnul oli Narva muuseumi märtsipommitamisele tähelepanu juhtiv projekt äärmiselt vajalik ning sisukas. Samuti tõi ministeerium esile, et Narva muuseumi juht Maria Smorževskihh-Smirnova on teinud väga head tööd nii selle projektiga kui ka üldiselt muuseumi juhtimisel ning temale ministeeriumil etteheiteid ei ole.

Ministeerium otsustas selgitada Narva muuseumi nõukogu ülesehitust. Nimelt on Narva muuseum Narva linna ja riigi poolt võrdselt asutatud sihtasutus, kus nõukogu liikmeid on mõlemal asutajal kolm. Lähtuvalt muuseumi põhikirjast ei ole riigil õigus kutsuda tagasi linna nimetatud nõukogu liikmeid ja vastupidi. Seega on ministeeriumi volitused piiratud ning ministeerium saab vaid saata Narva linnapeale ettepaneku kutsuda need muuseumi head nime kahjustanud nõukogu liikmed tagasi ning nimetada nende asemel inimesed, kes „ei vääna Narva ajalugu ega levita verise Venemaa narratiive“. Selline ettepanek on minister Heidy Purga poolt Narva linnapea Jaan Tootsi poole teel.

Narva muusemi nõukogu esinaine Krista Nelson kutsub järgmisel nädalal kokku erakorralise nõukogu koosoleku, kus nõukogu liikmete väljaütlemisi ning nende jätkamise küsimust arutatakse. Koosolekule läheb ka Narva linnapea Jaan Toots.

Eesti muuseumide liit tegi pöördumise

Eesti muuseumide liit pöördus kultuuriminister Heidy Purga, Narva linnapea Jaan Tootsi ja Narva muuseumi nõukogu esimehe Krista Nelsoni poole ettepanekuga välja vahetada nõukogu liikmed Vadim Orlov ja Aleksei Mägi. Selle põhjuseks oli „Narva 44“ flaierid, millel kujutati märtsipommitamist ja mida nõukogu liikmed kritiseerisid.

Nimelt ei mõistnud Vadim Orlov ja Aleksei Mägi flaierite sisu seotust muuseumi tööga. Küsiti, kuidas on Narva muuseumi tegevus seotud Ukrainas toimuvaga ja kaheldi lendlehtede eesmärkide seotuses muuseumi eesmärkidega. Nõukogu liikmed nõudsid muuseumi direktorilt linlaste ees vabandamist.

„Me ei pea õigeks, et omaniku esindajateks määratud nõukogu liikmed avaldavad Eesti riigi vastaseid hoiakuid ja arvamusi ning õhutavad ka läbi sotsiaalmeedia inimesi vaenutegevusele,“ seisis Eesti muuseumide liidu pöördumises. „Teeme ettepaneku kaaluda nõukogu kahe liikme tagasikutsumist ja uute liikmete määramist, kelle tegevus lähtuks Eesti riigi seadustest.“