Laanet allkirjastas nädala alguses käskkirja, millega käivitab prokuratuuris teenistusliku järelevalve. Komisjon uurib eelmise aasta algusest kuni tänavu märtsini tehtud otsuseid, vastuseid ootab justiitsminister 15. aprilliks. Kas kuust ajast piisab, et enam kui aasta pikkust perioodi läbi ja lõhki analüüsida?

Laaneti sõnul toimub prokuratuuri töö uurimine läbi kolme aspekti: kuidas on tagatud seaduslikkus, otstarbekus ja tulemuslikkus. Ta lausus, et kuna ajakirjandusel ja avalikkusel on juhtunu vastu suur huvi, püüab komisjon võimalikult lühikese ajaga materjali kokku koguda ja järeldused teha.

Laanet sõnas, et teenistusliku järelevalve komisjoni kuulub kolm justiitsministeeriumi asekantslerit. Ta lisas, et komisjoniliikmetel on võimalus uurimisel teisi spetsialiste kaasata.

Miks teenistulik järevalve alles nüüd, pärast Laaneti ja peaprokurör Andres Parmase konflikti avalikuks tulemist moodustati? „Me ei lähe kellelegi kätte maksma,“ kinnitas Laanet. „Ühiskonnas on olnud palju rahulolematust prokuratuuri tööga, selgitame välja, kas selleks on põhjust.“

Riigikohtu esimees Villu Kõve ütles teisipäeval, et Laaneti tegevuses selgusele jõudmiseks võiks moodustada riigikogu uurimiskomisjoni. See oleks üsna tavatu samm, kuna sääraseid komisjone on aastate jooksul moodustatud vaid mõned üksikud. „Kui riigikogu otsustab seda, siis toetan kahel käel, et oleks ühiskonnas selgus,“ sõnas Laanet. Pakkuma, kas erikomisjon tõepoolest ka sünnib, Laanet ei soostunud.