Politseimajor Andres Kirsingu sõnul pööravad politseinikud liiklusjärelevalve käigus tähelepanu vene registreerimisnumbriga autodele ning auto ümber registreerimata jätmine on rikkumine, mille eest on ette nähtud trahv kuni 100 trahviühikut ehk 400 eurot. „Tegemist on liiklusseaduse rikkumisega, mis käsitleb registreerimata või ümberregistreerimata mootorsõiduki või maastikusõiduki juhtimist (LS § 203).“

Ärileht kirjutas oktoobris, et siseminister Lauri Läänemets tutvustas 21. septembril valitsuses Euroopa Liidu sanktsioonidest tulenevaid piiranguid Venemaa Föderatsiooni sõidukite impordiks Euroopa Liitu ning juhiseid, mis antakse nendele sõidukite omanikele, kes on koos sõidukiga praegu Euroopa Liidus.

Kui 13. septembrist keelas Eesti Vene numbrimärgiga autode sisenemisest riiki, siis Eestis viibivad Venemaa sõidukid tuleb 13. märtsiks kas Eestis arvele võtta või riigist välja viia. „Oluline on siinkohal regiooni ühtsus ja välisministeeriumi eestvedamisel koordineeritakse planeeritavad tegevused Läti, Leedu ja Soomega,“ on kirjas siseministeeriumi kodulehel.

Ka rõhutab ministeerium, et tähtis on silmas pidada, et liiklusseaduse järgi tuleb sõiduk registreerida viie päeva jooksul Eestis elavatel isikutel ning ühe aasta jooksul välismaalasel, kes elab alaliselt välisriigis, kuid sõidukit kasutatakse Eestis. Ilma registreerimata on Eesti liikluses osalemine karistatav.

Esimese asjana tuleb sõiduki registreerimiseks läbida vajalik tolliprotseduur seejärel sõiduk registreerida transpordiametis. Täpsemad tegevusjuhised selleks koostavad maksu- ja tolliamet ning transpordiamet, ütleb siseministeerium.