Täna esitleti siseministeeriumis uut varjumise eelnõud, mis hakkaks reguleerima varjendite ja varjumiskohtade rajamist hoonetesse. Ettevalmistamisel oleva varjumise eelnõuga soovitakse kehtestada varjendi rajamise nõue kõigi üle 1200 ruutmeetri pinnaga hoonete ehitamisel. Pindalalt sama suurte juba olemasolevate hoonete puhul kehtestatakse nõuded võimalusel varjumiskoha loomiseks.

Enne eelnõuga edasiliikumist analüüsivad siseministeerium, kliimaministeerium ja justiitsministeerium võimalusi varjendi kohustuse kehtestamiseks hoonetes, millele on ehitusluba juba väljastatud, kuid ehitustegevusega ei ole veel alustatud. Varjendi täpsed tehnilised nõuded koostatakse eelnõuga paralleelselt koostöös eriala ekspertide ja liitudega ning kehtestatakse siseministri määrusega.