Täna tutvustati Tallinna vanglas ajakirjanikele, kuidas möödus mullune aasta. „Hea uudis on see, et kinnipeetavate arv aina langeb,“ rõõmustas vanglateenistuse juht Rait Kuuse. Aastavahetuse seisuga oli Eesti vanglates 1820 kinnipeetavat (neist naisi viis protsenti). Olukorda näitlikustab vast paremini see, et 100 000 elaniku kohta on meil 134 vangi. Veel aastal 2010 oli vastav number 259.

See aga ei tähenda, et kõigist neist, kes ka viimastel aastatel vanglaväravad enda järel sulgenud, oleks saanud musterkodanikud. Vanglast vabanenute puhul pea kolmandik mõistetakse järgneva kahe aasta jooksul kohtulikult uues kuriteos süüdi. Seda näitab retsidiivsuse statistika. Kriminaalhooldusele allutatud inimeste puhul on näitaja umbes 15 protsenti.