Visiitide eesmärk on kõneleda Euroopa ja Aafrika julgeolekumuredest, lähendada arvamusi Venemaa koloniaalsõjast Ukraina vastu ning edendada Eesti äridiplomaatiat. Riigipead saadab visiidil abikaasa Sirje Karis.

„Meist geograafiliselt kaugemate riikidega suhtlemine ja nende juhtidega kohtumine on möödapääsmatu, kui soovime üksteist paremini mõista ja koostööd tihendada. Kusjuures, geograafiline kaugus ei tähenda automaatselt vaadete ja hoiakute kaugust,“ ütles president Karis. Botswana ja Angola on esimesed Aafrika riigid, mida ta riigipeana külastab.

„Keeruline julgeolekuolukord on kahjuks tegelikkus nii Aafrika kui ka Euroopa mandril. Seetõttu on tähtis omada sõpru ja teha koostööd, sest enamus konfliktide lahendamine eeldab rahvusvahelist koostööd. Meie peame mõistma sealsete riikide muresid ja ootusi ning tegema, mis võimalik, et Euroopa muredest ja nende mõjudest saaksid aru ka meie partnerid Aafrikas,“ sõnas president Karis. „Nii on koostöö ehitamine kaugete riikidega eriti oluline, et toetada ühiselt Ukrainat, seista rahvusvahelistes organisatsioonides - eriti just ÜRO-s - vastu Venemaa agressiivsele ja kolonialistlikule käitumisele ning tema mõjutustegevusele laiemalt. See koostöö ehitamine teeb Eestit tugevamaks.“

Ta lisas, et soovib rääkida Botswana ja Angola juhtidega ka globaalsest julgeolekuolukorrast ning kõiki mõjutavatest kriisidest nagu migratsioon, kliimaküsimused ja terrorismi levik.

Eesti riigipea nentis, et kõrgetasemelise visiidiga saab riik toetada ka ettevõtjaid, kes soovivad neile turgudele siseneda. „Kiirelt arenevate ühiskondade ja majandustega Botswana ja Angola on mõlemad võtnud eesmärgiks digipöörde, kus Eestil on kogemusi ja teadmisi era- ja avalikus sektoris. Me saame jagada oma edu ja õppetunde nii kaasava digipöörde tegemiseks kui ka avaliku sektori, ettevõtluskeskkonna ja haridussüsteemi reformimisel,“ lisas ta.

Botswana on Eesti üks neljast arengukoostöö partnerriigist Aafrikas. Selle koostöö fookus on inimkeskne ja turvaline digipööre ning ettevõtluse arendamine.

President Karisega on kaasas Eesti ettevõtjad, kes juba tegutsevad Aafrikas või soovivad seal oma tegevust laiendada. Riigivisiidil Botswanasse saadavad Eesti riigipead ettevõtete Nortal, Admirals Group ja Digital Nation ning Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) esindajad. Visiidil Angolasse on äridelegatsioonis Digital Nation’i, E-Riigi Akadeemia ja Admirals Group’i esindajad.

Vabariigi Presidendi abikaasa Sirje Karis külastab Botswanas laste sõltuvushäirete keskust ning riiklikku noortekeskust, kus tutvustatakse noorte ettevõtlustegevust.

Tagasi kodumaale jõuab riigipea laupäeval.