Koos juhatuse liige Julia Smoli ütles ERR-ile, et kongress kiitis heaks erakonna põhikirja muudatused, mille järgi võib erakonnal olla kuni kolm kaasesimeest.

„Kaasesimeesteks kandideerisid Leila Eerits, Eduard Fedotov ja Aivo Peterson, kes andis vanglast oma nõusoleku kandideerimiseks notari vahendusel. Selle tulemusena valiti kaasesimeesteks kõik kolm,“ lisas Smoli.

„Selge on see, et praegu Aivo Peterson erakonna asjades osaleda ei saa. Aga süüdi pole teda mõistetud. Kohtleme teda kui tavalist inimest – samasuguse erakonnaliikmena nagu kõiki neid, kes on vabaduses. Kui süüdistus tema vastu tühistatakse, siis ta liitub meie tööga. Kui süüdistusest ei loobuta või tuleb mingi kohtuotsus, siis vaatame. Aga hetkel on ta tavaline inimene,“ ütles Smoli.

Tänase seisuga on erakonnas 788 liiget.

Petersoni süüdistatakse riigireetmises

Riigiprokuratuur saatis septembris kohtusse kriminaalasja, milles esitas Eesti vabariigi kodanikele Aivo Petersonile ja Dmitri Rootsile süüdistuse riigireetmises ning Venemaa föderatsiooni kodanikule Andrei Andronovile Eesti vabariigi vastases vägivallata tegevuses välismaalase poolt.

Süüdistuse järgi abistasid Peterson ja Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Samuti abistas Peterson süüdistuse saanud Andronovit Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Petersonile, Rootsile ja Andronovile esitati pärast kinnipidamist kahtlustus Eesti vabariigi vastase suhte loomises. Tuginedes menetluse käigus kogutud tõenditele ja õiguspraktikale, otsustas riigiprokuratuur esitada Petersonile ja Rootsile süüdistuse riigireetmises ning Andronovile Eesti vabariigi vastases vägivallata tegevuses. Süüdistatavad on vahi all.