Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna kapten Taavi Laasik sõnas Delfile, et Pärast kindralmajor Palmi reservi suundumist täidab uue diviisi ülema ametisse määramiseni diviisi ülema ülesandeid staabiülem kolonel Mait Müürisepp.​ Küsimusele, kas kandidaadid sellele kohale on juba olemas, kaitsevägi ei vastanud.

„Kindralmajor Palm on suurte saavutustega ning oma teenistusele pühendunud ohvitser, tema panus riigikaitse ja kaitseväe arengusse on olnud kaitseväge märkimisväärselt arendav,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Kindral Palmi sihikindla teenistuse ajal on astutud olulisi samme ajateenistuse tulemuste parandamiseks ehk lahinguvõimelisema reservväe arendamiseks, liitlaste integreerimisel eFP lahingugrupi näol ja hiljem diviisi loomisel ning arendamisel. Kindral Palm on viimastel aastatel olnud kindlasti üks kaalukamaid Eesti kaitseväe „nägusid“ meie liitlaste juures, nii Eestis kui välismaal.“