Spiikrid märkisid kirjas, et hiljutine sünge aastapäev märkis kahe aasta möödumist päevast, mil Venemaa ja tema diktaatorlik režiim panid Ukrainasse sisse tungides toime provotseerimata ja põhjendamatu agressiooniakti. „Ilmselgelt ei ole see sissetung ohuks mitte ainult Ukraina iseseisvusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, vaid ähvardab kogu demokraatlikku maailma, ohustades terve Euroopa ja Euro-Atlandi piirkonna julgeolekut,“ ütlesid nad.

Nende sõnul on ühistele väärtustele pühendunud ning reeglitel ja ÜRO põhikirja austamisel põhinevat maailmakorda austavad riigid kahe aasta jooksul jätkuvalt ühinenud, et aidata Ukrainal ja tema rahval tõrjuda julma agressiooni, mis nõuab iga päev sadu inimelusid. „Meie ühine abi on aidanud agressorit peatada ja vabastada suure osa varem okupeeritud Ukraina aladest. Me avaldame tunnustust Ameerika Ühendriikide määravale ja silmapaistvale rollile selles ühises jõupingutuses. USA on järjekindlalt näidanud, et mõlemad juhtivad erakonnad toetavad jõuliselt Ukraina võitu tema võitluses Venemaa sissetungi vastu,“ seisab kirjas.

Spiikrite sõnul on Venemaa sissetung Ukrainasse avaldanud märkimisväärset mõju maailma julgeolekuolukorrale. „Näeme, et samal ajal kui Iraan ja Põhja-Korea on hakanud Venemaale otsest sõjalist toetust pakkuma, on Kremli režiimi kuritegelik tegevus andnud hoogu teistele diktaatorlikele ja ebademokraatlikele režiimidele, muutunud vanade konfliktide eskaleerumise käivitajaks ja toonud meid uute vastasseisude lävele. Täna liigub maailm kiiresti kestliku maailmakorra hävitamise suunas,“ ütlesid nad.

Euroopa 19 riigi spiikrid kinnitasid, et peavad oma kohustuseks ja ülesandeks takistada kaosesse ja karistamatusse langemist ning seetõttu on nende riigid pühendunud Ukraina ja tema kaitsejõudude toetamise jätkuvale suurendamisele, pidades seda märkimisväärseks investeeringuks meie individuaalsesse ja kollektiivsesse julgeolekusse. „Kurjuse telg tuleb murda ja kõik kurjategijad vastutusele võtta. Sellest saaks märkimisväärne heidutus edasiste konfliktide ärahoidmiseks ning see annaks meie rahvastele tagasi kontrolli- ja turvatunde,“ märkisid nad.

Spiikrid avaldasid Esindajatekoja esimehele saadetud kirjas veendumust, et tänu tema isiklikule juhtimisele näitab Kongress üles ajaloolist kahe erakonna ühtsust Ukraina abistamiseks tehtavate ühiste jõupingutuste toetamisel. „Seetõttu palume teil astuda järgmine samm ajaloolise otsuse vastuvõtmiseks eelnõu HR 815 kohta, mis tagab USA abi välisriikidele ja annab Ukrainale vajalikud rahalised vahendid võitluse jätkamiseks,“ ütlesid nad.

Ühiskirjale kirjutasid alla spiikrid Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Islandi, Itaalia, Leedu, Läti, Moldova, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Saksamaa, Tšehhi ja Ukraina parlamendist. Eestist andis ühiskirjale allkirja Riigikogu esimees Lauri Hussar.