Tartu kohtumajas toimunud juhtumi osas viidi läbi distsiplinaarmenetlus. Kohtu pressiesindaja raporteeris, et kahele töötajale määrati distsiplinaarkaristuseks põhipalga 15-protsendiline vähendamine kaheks kuuks. Ametis saavad nad jätkata.

„Distsiplinaarmenetluse käigus tehti kindlaks, et töötajate süü seisneb nende vastutusel kohtumajas viibinud kohtuvälise inimese sobimatu tegevuse takistamata jätmises ning tema teo tagajärgede likvideerimata jätmises,“ ütles kõneisik Siim Saavik.