Haridus- ja teadusministeerium saatis möödunud nädalal kooskõlastamisele õppimiskohustuse ea pikendamise reformi ehk uuenduste paketi, millega on kavas riigikogu ette jõuda juba aprillis.

Muudatuse jõustudes algab õppimiskohustus seitsmendast eluaastast ja kestab 18-aastaseks saamiseni. Kui enne 18. eluaastat täidetakse kutsehariduse või keskhariduse lõpetamise nõuded, loetakse ka õppimiskohustus täidetuks.