Justiitsministeeriumi dokumendiregistris on leitav arutelu ministeeriumi ja Rektorite Nõukogu vahel, kus viimane soovib muudatust korruptsioonivastases seaduses. Ülikoolide sõnul on teadlased tihti ainsad, kes saavad oma teadustööd praktikasse eraettevõtte alt rakendada, kuid praeguse seadusandluse järgi riskivad nad seda tehes korruptsioonikahtluse alla sattumisega. Justiitsministeerium aga leiab, et seadusemuudatus looks hoopis suurema korruptsiooniriski.

Tartu ülikooli rektor ja Rektorite Nõukogu esimees Toomas Asser rääkis Delfile, et ülikoolide ettepanek on mitte rakendada korruptsioonivastasest seadusest tulenevat toimingupiirangut ülikooli teadustulemuste baasil loodud teadusmahukatele ettevõtetele.