Mediazona allikas ütles, et selliseid ankeete antakse välja valikuliselt, ning seostas seda Venemaa ja Euroopa Liidu topeltkodakondsuse omamisega.

Küsitakse nime, sünniaega ja -kohta, elukohta välismaal, kodakondsust, passi või muu dokumendi numbrit, töökohta ja ametit, kontakttelefoni, relvajõududes teenimise aega, kohta ja sõjaväeosa, Venemaal käigu eesmärki ja seal peatumise aadressi, liikumismarsruuti, telefoni IMEI-koodi, Venemaal ja Ukrainas elavate lähisugulaste nimesid ning kas on sidemeid eriteenistuste ja õiguskaitseorganitega.

15. küsimus kõlab järgmiselt: „Suhtumine natsionalistlikku režiimi Ukrainas toetava Euroopa Liidu juhtkonna tegevusse“.

Ja 16. küsimus: „Kas teile on teada (näidata) isikuid, kes võtavad lahingutegevusest osa Ukraina relvajõudude ja/või natsionalistlike formeeringute poolel?“

Mediazona allikas lisas, et tema tuttavate jutu järgi, kes on sellise kontrolliga kokku puutunud juba eelmisel aastal, uurivad piirivalvurid ka telefone, ühendades need spetsiaalse programmiga.

„Nähtavasti otsitakse mingeid võtmesõnu ja räägitakse, et leitakse isegi see, mis on kustutatud. Võrreldakse IMEI-d selle numbriga, mis on ankeeti kirjutatud. Üldiselt räägitakse, et uuritakse kõike umbes 15 minutit, küsitakse suhtumist [sõjasse],“ rääkis allikas.

Allikas seostab sellise kontrolli algust Ukraina ülemraada endise liikme Illja Kõva tapmisega Venemaal detsembris. Tollal kirjutas kontrollidest Šumilkinos Pihkva väljaanne Pskovskaja Gubernija.