Kohus otsustas õigusmõistmise huvides riigireetmises süüdistatavate Aivo Petersoni ja Dmitri Rootsi ning Eesti Vabariigi vastases tegevuses süüdistatava Andrei Andronovi kohtuasja kinniseks kuulutamise teatud tõendite uurimise ajaks. Nendeks on kaks teabehanke kokkuvõtet, peaprokuröri kaks määrust, kaks kaitsepolitsei peadirektori käskkirja ja ühe asjatundja ütlused.