Hariduslepe on õpetajate ja nende tööandjate esindajate ning ministeeriumi koostöö tulemusena saavutatav kokkulepe õpetajate töötingimuste, palgakokkuleppe ja karjäärimudeli osas.

Õpetajad ootavad riigilt ennekõike kindlust tuleviku suhtes - kokkuleppeid palgakasvu, töötingimuste ning karjäärimudeli osas,“ märkis minister Kristina Kallas ning lisas: „Esimesele kohtumisele Tartus on tulemas sadakond esindajat, mis on tunnistus sellest, et haridusleppe sõlmimise tähtsuses on osapooled ühel meelel. Õpetajate streik näitas, et meil on vaja lahendada väga kriitilised probleemkohad hariduses ja teha seda just pikaajaliselt ette vaatava kokkuleppega. Ainult omavalitsustega ja erakoolide pidajatega ühiselt saame need kriitilised probleemkohad lahendada.“

Tartus toimuval kokkusaamisel osalevad omavalitsuste esindajad, erakoolide pidajad, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus, Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -Lasteaedade Ühendus, Eesti Kristlike Erakoolide Liit, Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Koolijuhtide Ühendus.

Täna on peamisteks aruteluteemadeks õiguslik raamistik ning õpetaja karjääri- ja palgamudel. Järgmised kohtumised on kavas märtsis, aprillis ja mais.

Läbirääkimiste lõpptulemusena peaks sündima pikaajaline hariduslepe aastateks 2025-2027.