Võimuliitu kuuluva Pärnu Ühendab fraktsiooni liikmed ei pea loogiliseks, põhjendatuks ega õigeks Paikuse politseikooli sulgemist. Avalikus dokumendis tuuakse põhjuseks, et politseikooli juhtide hinnangul vajab kool investeeringuid 6-8 miljoni euro ulatuses, kuid valitsuse plaan rajada uus õppekeskus Väike-Maarjasse pidavat küündima 80 miljoni euroni.

„Paraku pole aastaid enam Paikusele suuremaid investeeringuid tehtud ja politseikooli juhtide hinnangul on vajadus investeerida Pärnusse 6-8 miljonit eurot, et jätkata kaasaegse politseihariduse andmist,“ seisab pöördumises. „Selle eest saaks moderniseerida olemasolevat õppesõidurada, uuendada lasketiiru, õppehooneid ja ühiselamuid.“

Siseminister Lauri Läänemets rääkis jaanuaris, et pikem strateegia näeb ette suunata õppetöö Tallinna, Väike-Maarja ja Narva õppeasutustesse. „Lisaks kehvale olmeseisundile pole Paikusel erinevalt Väike-Maarjast paraku vajalikke võimalusi sellisel tasemel väljaõppekeskuse loomiseks, nagu me seda teha soovime,“ sõnas ta. Väike-Maarja täielik väljaarendamine maksab riigile üle 50 miljoni euro.

Pärnu linnavolikogu soovib selgitust, miks kavatsetakse Pärnust kool ära viia ning „investeerida kuni kümme korda enam maksumaksja raha kui vajab Paikusel tegutsev kool tingimuste kaasajastamiseks“. Pärast investeeringuid Väike-Maarjasse kaotaks Paikuse õppekeskus linnavolikogu hinnangul tähenduse ja lakkaks olemast.

PPA juht: Paikuse politseikool tuleks kinni panna

PPA praegune peadirektor Eger Belitšev sõnas jaanuaris Delfile, et toetab Paikuse politseikooli sulgemist. „Eesti kõrg- ja kutsekoolis on valdavalt loodud kaasaegsed õppetingimused, millega ei kannata enam mingit võrdlust politseinike väljaõppe- ja majutustingimused Paikusel,“ rääkis ta. „Politseinikud, kes õppisid 20 aastat tagasi, mäletavad neidsamu duširuume, koridore ja koikusid, kus õpivad kadetid 2024. aastal.“

Belitšev viitas, et valitsus on otsustanud eraldada raha, et luua kaasaegne väljaõppe taristu Väike-Maarjasse. „PPA on koos Sisekaitseakadeemiaga uuendamas ka politseinike väljaõppe sisu. Pooldame eesliinile spetsialiseeritud väljaõpet, mis tooks inimese reaalsele tööle kiiremini ning töötamine ja õppimine toimuks paralleelselt. See hõlbustaks värbamist ning leevendaks ka PPA personalipõuda.“