Parmas rõhutas, et Kallase tagaotsitavaks kuulutamine on räige poliitiline rünnak ning sekkumine teise riigi suveräänsusesse. „Kui see on üldse tõeline,“ lisas Parmas, selgitades, et praegu teatakse peaministri kriminaalmenetlusest vaid Vene meedia kaudu, ühtlasi pole venelaste andmebaasis Kallase kuriteokoosseisu märgitud.

Parmase sõnul on otsad praegu Venemaa käes. „Selles mõttes, kas nad soovivad sel teemal mingit rahvusvahelist koostööd teha või õigusabi küsida,“ rääkis ta. „Edasi sõltub, kas riik, kellelt Venemaa näiteks puudutatud isikute väljaandmist taotleb, on valmis seda täitma. See on risk, millega tuleb arvestada.“