Läti välisministeeriumi kutsuti välja Venemaa ajutine asjur Oleg Zõkov, vahendab Läti Delfi.

Kohtumisel väljendas Läti välisministeeriumi kahepoolsete suhete esimese osakonna direktor Uldis Mikuts kategoorilist protesti ning mõistis hukka oma rahvusliku jurisdiktsiooni Lätile laiendamise praktika Venemaa poolt. Mikuts rõhutas, et Venemaa katseid kasutada ekstraterritoriaalset kriminaaljurisdiktsiooni võib hinnata sekkumiseks Läti siseasjadesse ja vastavalt sellele on need vastuolus ÜRO hartaga.

Zõkov ei eitanud tagaotsitavate nimekirja ja kriminaalasjade olemasolu.

Läti välisministeerium teatas, et on kontaktis Läti õiguskaitseorganitega, et kontrollida avaldatud informatsiooni ja minimeerida võimalikke ohte Läti kodanikele. Lisaks sellele teeb Läti välisministeerium koostööd partneritega Euroopa Liidus selle probleemi lahendamiseks globaalses ulatuses.

Leedu välisministeeriumisse kutsutud Venemaa saatkonna esindajale anti üle tugeva protesti noot, vahendab Leedu Delfi.

Leedu välisministeerium rõhutas, et Venemaa sellised otsused on vastuolus rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normidega ning annavad tunnistust katsetest ajalugu võltsida ja lugupidamatusest Leedu ajaloolise mälu vastu.

Leedu välisministeerium nõudis Leedu kodanike jälitamise viivitamatut lõpetamist.