Kui seni sisestas KRA sunniraha nõuded käsitsi kohtutäituritele e-täituri infosüsteemi kaudu, siis nüüd viiakse nõuded X-teed kasutades maksukohustuslaste registri osaks olevasse riiginõuete arvestuse kaasamise rakendusse automaatselt. Ühtlasi lihtsustub õppekogunemisel osalevast reservväelasest tööandjate ja õppeasutuste teavitamine ning kaitseväekohustuslaste ja kaitseväekohustust võtta soovivate inimeste terviseseisundi hindamisega seotud vaiete menetlemise kord.