Istungi järel andsid ajakirjanikele aru riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu, minister Pevkur ja Merilo ise. Stoicescu oli silmnähtavalt rõõmus, et komisjon oli üksmeelne ja avaldas toetust konsensuslikult. „Pall on edasi veeremas valitsusele,“ märkis ta.

Sisuliselt poleks komisjon saanudki Merilot „tööintervjuu“ järel tagasi lükata. Nad saavad lihtsalt avaldada arvamust, otsuse Merilo kinnitamiseks teebki valitsus. Aga poliitilisi võnkeid ja suurt vastasseisu komisjonis koalitsioon ei tahtnud. Merilo puhul neid ka ei tekkinud. Seda kinnitasid Delfile mitmed komisjoniliikmed, kes tänasel istungil osalesid.