Kolm Lüganuse valla kooli ühendatakse alates 2024/2025. õppeaastast, et ühtlustada ja parandada õppe- ning töötingimusi nii õppijate kui õpetajate jaoks. Esimesed klassid alustavad järgmisel õppeaastal vaid praeguste Kiviõli 1. Keskkooli ja Lüganuse Kooli hoonetes, sest Kiviõli Vene Kooli maja seisund ei võimalda seal õpilasi juurde võtta ja koolihoonet pikemaajaliselt kasutada.

Haridus- ja teadusministeeriumi riigikoolide pidamise valdkonna juhi Raivo Trummali sõnul võimaldab koolide liitmine paremini planeerida õpilaste vastuvõttu ning toetada eestikeelsele õppele üleminekut ja ühtse koolikultuuri arengut, säilitades samaaegselt eesti keelest erineva kodukeelega õpilastele võimaluse emakeele ja kultuuri õppeks.

„Esimesed klassid komplekteeritakse lähtudes õpilaste eesti keele oskusest ning täpne õppekorraldus töötatakse välja koostöös nõustajate ja praktikutega. Lisaks võimaldab ühendamine tagada kõigis õppekohtades kvalifikatsiooniga ja keelenõuetele vastavate õpetajate olemasolu ning pakkuda koormuse ühtlustamisel neile ka motiveerivat palka. Õppijaid hakkab toetama ühtne tugispetsialistide võrgustik,“ selgitas Raivo Trummal.

Aprillis kuulutatakse välja konkurss ühendkooli juhi kohale. Tema ülesandeks saab koos koolimeeskonna, kogukonna ja koolipidajaga arendada välja kooli ja õppekohtade eripära ning paika panna õppesuunad. Oluline on luua õppijaid toetav ja arendav koolikultuur ning kokku leppida ühised väärtused, ühendades selleks kolme kooli ning piirkonna inimeste ja asutuste tugevused. Moodustatava kooli võimaliku nime osas konsulteeritakse koolide juhtmeeskondade ja hoolekogudega.

Kiviõli 1. Keskkooli gümnaasiumiosasse toimub viimane vastuvõtt 2024/2025. õppeaastal, kõik senised õppijad saavad õpingud samas koolis lõpetada. Põhikooli lõpetajatele pakutakse võimalust põhjalikumalt tutvuda piirkonna erinevate haridusvõimalustega ja osaleda teadlikumalt karjääriõppes.