Kõrgtehnoloogiline raketisüsteem on osa meie terviklikust rannikukaitse komplekslahendusest ja katab laskeulatusega ära pea kogu Läänemere.

Blue Spear 5G SSM uue põlvkonna raketisüsteem on Eesti kaitseväe kõige kaasaegsem ja innovaatilisem relvasüsteem, mis on võimeline töötama iga ilmaga nii päeval kui ka öösel, võimaldades horisonditaguste, liikuvate ja statsionaarsete merel asuvate sihtmärkide tabamist.

Relva maksimaalne laskeulatus on 290 km. Relv kasutab sihtmärgi otsinguks aktiivset radarsensorit, täpset navigeerimist ja robustset sidesüsteemi, mis on immuunne elektroonilise võitluse vahenditele.

Blue Spear 5G SSM

„Laevatõrjerakettide soetamine on mereväe ja üldisemalt Eesti kaitsevõime taseme tõstmiseks kriitilise tähtsusega. Oleme jõudnud järjekordse olulise verstapostini, mis on vajalik Eesti inimestele turvatunde tagamiseks ning riigi kaitsmiseks nii merel, maal kui õhus. Blue Spearide olemasolu mereväes suurendab märkimisväärselt Eesti kaitseväe tuleulatust ja tugevdab heidutust võimaliku agressori suhtes“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

„Blue Spear 5G pealveetõrje raketisüsteem koos meremiinidega moodustab Eesti merekaitse nurgakivi järgmisteks aastakümneteks. Tänan lepingupartnereid ja RKIK-i, kes keerulistest aegadest hoolimata on tähtaegadest kinni pidanud ja selleks märkimisväärseid pingutusi teinud. Tänan mereväe isikkoosseisu, kes mõlema nimetatud relvasüsteemi teenistusse võtmiseks on üles näidanud sihikindlust, kannatlikkust ja teotahet,“ sõnas Eesti mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa.

Laevatõrje raketid tarnis Eestile ettevõte Proteus Advanced Systems, mis on kahe ettevõtte, Israel Aerospace Industries (IAI) ja Singapurist pärit ST Engineering Land Systems’i ühisettevõte.

„Meil on suur au varustada Eesti kaitseväge Blue Spear tüüpi rakettidega,“ rääkis Proteus Advanced Systems’i tegevjuht Ron Tryfus. „Selle näol on Eesti merevägi on saanud enda omandusse kõrgtehnoloogilise kaitsevõime, järgmise põlvkonna maa-maa raketisüsteemi, mis on arendatud kahe ettevõtja, IAI ja ST Engingeering Land Systems’i koostöös,“ lisas ta.

Raketisüsteemi rahastuse otsustas valitsus 2020. aastal, leping riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Proteus Advanced Systems’i vahel sõlmiti 2021. aastal. „Tahan tänada meie lepingupartnerit, kes vaatamata keerulistele oludele on oma rahvusvahelisi kohustusi austanud ja seisnud lubaduse eest, et raketisüsteem jõuab õigeaegselt kohale,“ ütles RKIKi relvastuse kategooria juht Ramil Lipp.

Projektis osaleb ka Eesti kaitsetööstusettevõte Pro Lift OÜ, kes teostas sõidukite ümberehituse raketisüsteemile sobilikuks.