Soome julgestusmeeskonna ülem nooremveebel Johannes ütles, et hindab kõrgelt sellised võimalusi Eesti üksusega koos isikukaitseoperatsioone planeerida ja läbi viia. „Need loovad täiendava võimaluse arendada üksuse professionaalsust,“ sõnas ta ja lisas, et tema hinnangul on Eesti ja Soome üksustel teenistusülesannetesse sarnane suhtumine - väärtustatakse põhjalikku planeerimist ja täpsust.

Estcoy-19 rühmaülem nooremleitnant Mattias Jõgi ütles, et ühisoperatsiooniga saavad meie sõdurid koos Soome üksusega praktiseerida ülesannete täitmist, järgides ühiseid protseduure.

„Mitmerahvuselise julgestusüksuse koosseisus toimimine mõjub kindlasti hästi kaitseväelaste asjatundlikkusele, sest igal ametikohal tuleb arvestada mõne täiendava aspektiga. Oleme leidnud Soome üksusega hea omavahelise sobivuse.“

Ameerika Ühendriikide juhitava operatsiooni Inherent Resolve eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada riigis rahu ja stabiilsust. Islamiäärmuslus ohustab turvalisust Euroopas ja kogu maailmas.

Eesti kaitseväe kontingent panustab operatsioonile alates 2023. aasta aprillist. Praegu Iraagis viibiv teine kontingent on ülesandeid täitnud ligi neli kuud. Eesti kontingenti kuuluvad ohvitserid ja allohvitser sõjalise nõustamise grupis, jalaväekompanii Estcoy-19 ja rahvuslik toetusüksus. Eesti näitab oma osalemisega, et toetab oma liitlaseid ning panustab julgeoleku tagamisse just seal, kus asuvad suured julgeolekuohud Euroopa ja NATO liikmesriikide jaoks.