Jaanuaris kirjutas Eesti Päevaleht, et kuigi mullu kevadel lubas kirjanike liidu juht Tiit Aleksejev mõne nädala jooksul Juhan Smuuli bareljeefile kirjaniku punaminevikule viitavad infotahvlid lisada, ei olnud seda seni tehtud.

Täna, 8. veebruaril on ruutkood nüüd olemas.

„Eesmärk on näidata ajaloo mõlemat poolust, nii heledat kui tumedat,“ ütles kirjanike liidu esimees Tiit Aleksejev. „Ajalugu muuta pole võimalik ja teda endale parasjagu sobivaks looks vormida poleks õige. Milline on algse bareljeefi edasine saatus jääb kirjanike liidu kui organisatsiooni otsustada.“

Lisatahvli autoriks on Asko Künnap ja tahvli teostas terases Bruno Lillemets.

Ruutkood viib leheküljele, kus seisab järgnev tekst:

Juhan Smuul (1922–1971), ENSV Kirjanike Liidu pikaaegne esimees, kirjutas nooruses stalinistlikke poeeme, kuid lugejamenu pälvis ennekõike tema hilisem looming. Matti Variku ja Allan Murdmaa valmistatud bareljeef avati Kirjanike Maja seinal 1972. aasta veebruaris.

Kui 2023. aastal selgus Juhan Smuuli osalemine 1949. aasta märtsiküüditamises, algas arutelu kollaboratsioonist, süüst, kaassüüst ja vastutusest ning nõuti bareljeefi eemaldamist.

Eesti kirjanike liidu üldkogu otsustas 21. aprillil 2023 bareljeefi kui hoiatava näite ja mineviku mälestise püsima jätta.

Tekst on tõlgitud ka inglise keelde.