Lindeberg nentis, et kuigi kvoorumit täna kokku saada ei loodetud, tuli inimesi siiski oodatust vähem. „Ajakirjanikke on rohkem kui liikmeid,“ nentis ta kuiva muigega. Juhi asendaja loodab enda sõnul, et aasta lõpuks valitakse juhatus siiski ametisse. Esimehekandidaatide osas jäi Lindeberg napisõnaliseks, kuid märkis, et tema teada on neid rohkem kui üks.

Lindebergi sõnul on Vasakparteid ees ootamas suur muutumine: sihtgrupiks saavad eelkõige noored, oluliselt rohkem rõhku pannakse sotsiaalmeediale ja erakond saab uue ametliku nime - Vasakpoolsed. Programmi tutvustava ettekande järgi näib partei olevat eeskujuks võtnud EKRE strateegia. Lindeberg rõhus konservatiivide jõulistele sõnumitele ja värvikatele väljaütlemistele, ühtlasi plaanitakse luua oma uudistekanal VasakUudised.