Statistikaameti projektijuht Jana Bruns selgitas andmetele tuginedes, et 18–74-aastastest meestest 32% on kogenud vaimset vägivalda, 8% füüsilist vägivalda ja 1% seksuaalset vägivalda. Kõige rohkem on vägivalda kogenud nooremad mehed vanuses 18–29 eluaastat (39%), kõige vähem vanemad mehed vanuses 65–74 eluaastat (24%).

Vaimne vägivald on suurim probleem