Võrklaeva sõnul arutati, kuhu on jõutud juba kehtivate RES-i meetmetega. Samuti vaagis valitsus, milliseid muudatusi riigieelarves teha tuleks. Rahandusminister kiitis, et tänane arutelu oli konstruktiivne ja hea. „Vahelduseks meedia vahendusel mõtete ja ideede vahetusele,“ märkis ta.

Kuidas täita riigieelarves haigutavat 430 miljoni euro suurust auku? Valitsus ei leppinud täna konkreetses lahenduses kokku, Võrklaeva sõnul kaaluti erinevaid ideid ja ettepanekuid.

„Me ei saa neist rääkida varem, kui oleme omavahel välja valinud, milliste teemadega edasi läheme,“ ei soovinud minister ühestki ettepanekust lähemalt rääkida. Samas kinnitas ta, et suuremate muudatustega kaasneb avalik debatt.

Maksude tõstmise kohta lausus Võrklaev, et järgmisel aastal ootavad ees tulumaksu tõus ja mootorsõidukimaks. Ta ei välistanud siiski, et mõni maks lisandub. „Ettepanekuid oli meil mitmeid, nii kokkuhoidude osas kui maksumuudatuste osas,“ sõnas minister.

Võrklaev rõhutas, et lõplikud otsused riigieelarve strateegia kohta peab valitsus vastu võtma sügisel. Tema sõnul tehakse enne kaks majandusprognoosi ning jaanuarikuus ei olegi veel mõistlik mingeid muudatusi teha.