22. jaanuarist alanud haridustöötajate streik tulenes eelmise aasta maikuus alustatud palgaläbirääkimistest haridusministeeriumiga. Iga-aastast läbirääkimist peeti üldhariduskoolide õpetajate palga alammäära üle, et see jõuaks vastavalt poliitilistele kokkulepetele lubatud 120%-ni Eesti prognoositavast keskmisest palgast. Riikliku lepitajani jõudnud töötüli ei leidnud lahendust kompromissisoovi puudumise tõttu valitsuses.

Täna leppisid EHL ja haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) kokku töötüli lahendamises järgmistel tingimustel:

1) õpetajate töötasu alammäär tõuseb tänavu 4,1% võrra 1820 euroni,

2) kollektiivlepingu sõlmimiseks alustatakse laiapindseid läbirääkimisi.

Täna hommikul Stenbocki majja riigieelarve strateegiat arutama kogunenud valitsus leppis vastu südapäeva kokku streikivatele haridustöötajatele pakutavas kompromissettepanekus – 5,7 miljonit eurot palgaraha, mille jaoks kärbitakse ministeeriumite, peamiselt Eesti 200 ja SDE kulusid.

Liidu algne nõue streigi lõpetamiseks oli, et sel aastal tõuseks õpetajate alampalk 1835 euroni. See tähendab, et riigieelarvest tulnuks leida palgalisa 10,8 miljonit eurot. Valitsuse leitud summa on sellest lausa 5,1 miljonit eurot väiksem.

Voltri sõnul ei ole seega olukord ideaalne. „Olen saanud palju kirju, et see pole piisav palgatõus. Valitsuse üks erakond (Reformierakond – toim) ei soovi olukorda tegelikult lahendada, seega pidasime oluliseks praeguse pingutuse vastu võtta. Nõnda saime punnseisust üle ning saame minna pikemaajaliste läbirääkimiste juurde,“ selgitas ta.

Kallase sõnul peavad edasistel kollektiivlepingu läbirääkimistel peale palgaküsimuste arutusele tulema ka õpetajate karjäärimudel, töökoormus ja kutsehariduse töötajate palgamudel. „Mul on hea meel, et streik tõi need teemad lauale,“ lausus ta ja lisas, et nende küsimuste lahendused peaksid ka lahendama õpetajate puuduse probleemi.

Haridusminister tõi ka esile, et õpetajate praeguseks palgatõusuks on vaja ära teha riigieelarve muudatus, mistõttu ei muutu palk homsest, vaid niipea, kui muudatused on vastu võetud.

19. veebruaril alustatakse läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks. „On väga oluline, et kohalikud omavalitsused tuleksid läbirääkimiste laua taha,“ rõhutas Kallas.

Pressikonverentsi blogi saad lugeda siit: