Suvel lahvatanud Pere Sihtkapitali lastetute naiste uuringuga seotud skandaali järel alustas siseministeerium kui rahvastikuregistri vastutav töötleja siseauditit, kus uuriti Pere Sihtkapitali Sihtasutusele andmete väljastamise kooskõla rahvastikuregistri seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega.

Audit leidis, et andmete väljastamine oli õigusaktide kohaselt lubatud, kuid siseministeerium peab suurendama taotluse menetlemise protsessi läbipaistvust ja pöörama andmete väljastamisel rohkem tähelepanu otsuste kirjalikule põhjendamisele.