Tallinna suurimas munitsipaalkoolis ehk Linnamäe vene lütseumis õpib üle 1900 õpilase. Homsest streigivad seal pea kõik õpetajad. Direktor Natalia Samoilova sõnul ei streigi ainult üksikud õpetajad ja nad on kaasatud kooli tegevusse.

Mulluses suurimas üldhariduskoolis Keila koolis õpib ligikaudu 1700 õpilast ja eelinfo kohaselt streigib homsest umbes 75% õpetajatest. Keila kooli gümnaasiumiosa õppealajuhataja Ahti Noore sõnul on enamik streikijatest teatanud, et streigivad viis päeva ja üksikud kuni kolm päeva või kuni kaks nädalat. „Minule teadaolevalt pole täna kedagi, kes streigiks jaanipäevani,“ ütles Noor.