Täna on viimane valitsuse istung enne esmaspäeval algavat õpetajate streiki. Eesti haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri on öelnud, et kui valitsus tuleb välja sobiva ettepanekuga - näiteks kollektiivlepingu sõlmimise läbirääkimiste alustamisega - jääb streik ära.

Kristina Kallas on valmis kollektiivlepingu läbirääkimistega alustada, kuid ei saanud selleks esmaspäeval valitsuselt mandaati.

Pressikonverentsil selgus, et valitsus ei leidnud kokkulepet õpetajate streigi ära jätmiseks. Arutelu jätkub pärastlõunal kabinetis.

EHL on streigi ärahoidmiseks lauale pannud kaks varianti. Esimese järgi peaks õpetajate alampalga sel aastal 1950 euroni tõstma, selleks on tarvis 46 miljonit eurot lisaraha. Teise võimalusena peaks valitsus leidma 10 miljonit eurot, et tõsta alampalk 1836 euroni, ning alustama samal ajal läbirääkimisi kollektiivlepingu üle, millega tõuseks õpetajate palk ka järgmise kolme aasta jooksul. Viimase stsenaariumi kulu oleks aastas ca 50 miljonit eurot, nelja aasta peale kokku ca 200 000 miljonit eurot.

Pressikonverentsil toimunust saab ülevaate ka blogist.