Miks toimuvad sel suvel olümpiamängud Pariisis, mitte Budapestis? 2016. aastal otsustas punt noori ungarlasi, et riigis, kus tervishoid, haridus ja muu riigi ülesandeks olev on sügavalt alarahastatud ning kus korruptsioon lokkab, peaks rahval olema võimalik otsustada, kas Ungari pealinn ikka peaks suuri kulusid nõudvate mängude korraldusõigust taotlema.

Sedasi kirjeldab Euroopa Parlamendi Uueneva Euroopa fraktsiooni kuuluv Katalin Cseh tema sõpruskonna tegevust vastuseks peaminister Viktor Orbáni suurelistele püüdlustele. Sõpruskond algatas petitsiooni ja Csehi sõnul sundis see valitsust saba jalge vahele tõmbama. Budapesti kandidatuur võeti tagasi. Sellest algatusest sündis liberaalne Euroopa-meelne erakond Momentum, mis on peale Euroopa Parlamendi esindatud kõigil Ungari võimutasanditel. „Olen selle loo üle väga uhke,“ ütles Cseh Eesti Päevalehele Strasbourgis europarlamendi plenaaristungi ajal.