Saladokumendis, mis kannab märget „Verschlusssache – Nur für den Dienstgebrauch“ („Kinnine – ainult ametkondlikuks kasutamiseks“) kirjeldab Saksamaa kaitseministeerium detailselt võimalikku „teed konfliktini“ agressori Venemaa ja NATO vahel.

Venemaa ja lääne tegevust kirjeldatakse kuust kuusse, nimetades täpseid kohti, ning see kulmineerub sadade tuhandete NATO sõdurite kohale saatmise ja peatse sõja vallapääsemisega 2025. aasta suvel.