„Tore on käia koolis, mis ise tunneb, et on väga hea kool – kuulsin seda nii Peetri Lasteaed-Põhikooli õpilastelt kui ka õpetajatelt,“ kirjutas president enda Facebooki seinal. Õpilased tõid presidendile esile maitsvat ja värsket koolitoitu ning toredaid õpetajaid, kes on nagu lähedased sõbrad.

„Õpetajad hindavad sõbralikku töökeskkonda ja tunnevad rõõmu vilistlaste sagedastest soojadest külaskäikudest,“ kirjutas president.

Kuid 22. jaanuaril algab üleriigiline õpetajate streik ning seda ka Peetri koolis. „Direktor Luule Niinesalu sõnul mitte eeskätt palga tõttu, vaid murest õpetajate järelkasvu pärast.“

Peetri koolis olevat praegu ka puudu eesti keele, keemia ja matemaatika õpetajad. „Streik, leiavad nad, annab võimaluse rääkida murekohtadest, mis uute õpetajate kooli tulekut ja koolis püsimist ohustavad,“ rääkisid õpetajad Karisele.

Nendeks faktoriteks ja murekohtadeks on õpetajatel lisaks palgale veel suur töökoormus, klasside suurus, tugispetsialistide puudus ja lastevanemate kõrged nõudmised koolile ja õpetajatele.

„Väga õige, sellest kõigest tulebki rääkida ja muredele lahendusi otsida,“ sõnas Karis. „Kui muud väljapääsu pole, siis ka streikida, sest meie head õpetajad on väärtus, keda ei tohi ignoreerida.“

Kuid president tõdes siiski, et alati peaks olema eesmärk teha kõik, et streiki ei tuleks.