Rakett lasti välja Jaapani edalaosas asuvast Tanegashima kosmosekeskusest ning see kandis optilist satelliiti Tokyo sõjalise võimakuse tugevdamiseks.

Valitsuse kabinet teatas, et Optical-8 satelliit eraldati raketist edukalt ja sisenes kavandatud orbiidile. Optiline satelliit suudab jäädvustada üksikasjalikke pilte, kuid selle võimekus on karmi ilmaga piiratud.

Jaapani eesmärk on luua kümnest satelliidist koosnev võrgustik. Sealhulgas on ka radareid kandvaid satelliite, mis suudavad töötada ka öösel ja raske ilmaga, et märgata ja hoiatada varakult võimalike raketirünnakute eest.

Kabineti satelliitluurekeskuse kõrge ametnik Hiroki Yasuda ütles, et Optical-8 on Jaapani teabekogumisvõime jaoks ülioluline, kuid kulub mitu kuud, enne kui satelliit hakkab teavet edastama.

„Kuna Jaapanit ümbritsev julgeolekukeskkond muutub üha karmimaks ja ebakindlamaks ning looduskatastroofide riskid kasvavad, on luuresatelliidid välisasjade, kaitse ja julgeoleku ning katastroofidele reageerimise jaoks üliolulised,“ ütles Yasuda. Ta märkis ka, et riik peab oma luurevõimet pidevalt tugevdama.

Yasuda ütles, et olemasolev luuresatelliitide võrk jäädvustas katastroofidele reageerimise eesmärgil pilte Jaapani lääneosast, mida hiljuti tabasid tugevad maavärinad. Uusaastapäeval toimunud katastroofis hukkus 215 inimest ning see põhjustas ulatuslikke kahjustusi hoonetele ja teedele.