Elulõpu tahteavaldusega on viimased kolm aastat tegelenud Eesti arstide liidu initsiatiivil kokku kutsutud töögrupp, kuhu kuulub ka diskussiooni eestvedaja, Tartu ülikooli kliinikumi vanemarst dr Katrin Elmet. Tänaseks on tahteavaldusega jõutud niikaugele, et see on jõudnud sotsiaalministeeriumisse juriidiliseks analüüsiks.

Elulõpu tahteavaldus on Elmeti selgituse järgi dokument, mille koostab täisealine otsustusvõimeline inimene, et anda tervishoiutöötajatele juhised raviotsuste tegemiseks olukorras, kui ta ise ei ole enam võimeline oma tahet väljendama. „Elulõpu tahteavaldus on olemuselt keelav dokument, kus inimene ei luba endale teha ravi, mida arstid suure tõenäosusega elu päästmise eesmärgil teeksid: elustamine kliinilisest surmast, kopsude kunstlik ventilatsioon, kunstlik toitmine ja teised elu säilitamiseks mõeldud ravimeetodid,“ tõi arst näiteid.