Teates öeldakse, et presidentidel oli hea vestlus Soome ja Hiina kahepoolsetest suhetest, mis leiti olevat stabiilsed ja pikaaegsed. Märgiti ka, et kahepoolne dialoog ja visiitide vahetus on koroonapandeemia järel elavnenud.

„Presidendid märkisid, et riikide vahel peetakse konstruktiivset dialoogi Balticconnectori juhtumi asjus,“ teatas Soome presidendi kantselei.

Räägiti põhjalikult ka ülemaailmsest geopoliitilisest olukorrast ja suurriikide vaheliste suhete tähtsusest. President Niinistö tõstatas Ukraina sõja ja selle laiema mõju küsimuse. Niinistö rõhutas Hiina rolli õiglase ja kestva rahu saavutamisel.

Räägiti ka kliimamuutusest ning Euroopa Liidu ja Hiina vahelistest suhetest.