„Tallinn maksab palka streigi ajal, mis on seadusevastane. Seadus ütleb, et streikimine on vabatahtlik ja palka ei maksta. Kui Tallinn maksab palka, siis soovib Tallinn õpetajaid oma poliitilises võitluses ära kasutada valitsuse vastu,“ lausus Kallas teisipäevases Esimeses Stuudios.

Riikliku lepitaja nõunik Harri Taliga on peaministri väitega nõus. „Kui tööandja jätkab streigi ajal palga maksmist, siis ta valab õli tulle ja tekitab iseendale topeltkahjusid. See justkui ütleks, et andke aga takka, poisid ja tüdrukud – tehke mulle nii haiget, kui te vähegi suudate, mina maksan teile palka edasi,“ lausus ta.

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) kodulehel seisab aga, et streigiperioodil ei ole töötasu väljamaksmine küll kohustuslik, aga samal ajal ei ole see ka keelatud. Tingimusena on kirjas, et streikivatel töötajatel säilib töötasu juhul, kui streigijuht on informeerinud haridusasutuse juhti streigis osalevate töötajate arvust kirjalikult vähemalt viis tööpäeva ette ja haridusasutuse juht informeerib Tallinna Haridusametit hiljemalt järgmisel päeval. Samuti peab iga streigipäeva alguses streigijuht koguma streikijatelt paberkandjal allkirjad ja edastama need haridusjuhile hiljemalt kell 11 samal päeval. Teadete hilinemisel langetab otsuse töötasu säilimise kohta haridusasutuse juht.

Kaarel Rundu sõnul on Tallinna Haridusamet jõudnud arusaamale, et palga maksmine õigusvastane ei ole. „Lähtume riikliku lepitaja seisukohast, et õigus on mitte maksta, seega on ka õigus jätkata palga maksmist,“ lausus Kaarel Rundu, lisades, et riiklik lepitaja on esitanud neile ka oma kirjaliku seisukoha.

Harri Taliga sõnul siiski kollektiivse töötüli lahendamise seaduse järgi streigi ajal palka ei maksta ning Tallinna Haridusamet on saanud neist valesti aru. „Seaduses on ühemõtteliselt kirjas, et tööandjal pole siinkohal mingit otsustamisõigust. Kui seadusandja oleks tahtnud tööandjale jätta otsustamisõiguse, siis oleks sättes kirjas, et on õigus palka mitte maksta. Kuna seda tehtud pole, siis on kollektiivse töötüli lahendamise seadusega palga maksmine streigi ajal seadusega vastuolus,“ lausus ta.