Norra parlament võttis teisipäeval vastu seaduseelnõu, kiirendades jahti mineraalidele nagu liitium, skandium ja koobalt, mis on puhaste tehnoloogiate, sealhulgas akude jaoks kriitilise tähtsusega.

Seadus hõlmab 280 000 ruutkilomeetrit riigi vetest, kus ettevõtted saavad hakata kaevandamisluba taotlema. Norra valitsus teatas, et on ettevaatlik ja hakkab litsentse väljastama alles pärast täiendavate keskkonnauuringute läbiviimist.

Keskkonnateadlased on hoiatanud, et samm võib olla mereelustikule laastav. Environmental Justice Foundationi teadlane Martin Webeler ütles, et see on ookeanide elupaiga jaoks „katastroofiline“.

„Norra valitsus on alati rõhutanud, et nad soovivad rakendada kõrgeimaid keskkonnastandardeid,“ ütles ta. „See on silmakirjalik, kui te viskate kõrvale kõik teaduslikud nõuanded.“

Ta lisas, et kaevandusettevõtted peaksid keskenduma keskkonnakahjude ennetamisele, mitte avama täiesti uut tööstust.

Rahvusvahelise Looduskaitseliidu andmetel võivad merepõhjast mineraalide kogumise meetodid tekitada märkimisväärset müra- ja valgusreostust ning kahjustada meres elavate organismide elupaiku.

Novembris kirjutasid 120 EL-i seadusandjat avaliku kirja, milles kutsusid Norra parlamenti üles projekti tagasi lükkama. Kirjas öeldi, et „tegevus ohustab mere bioloogilist mitmekesisust ja kliimamuutuste kiirenemist“. Märgiti ka, et Norra läbiviidud mõjuhinnangus oli liiga palju teadmiste lünki.

Sammu kiiret läbiviimist on kritiseerinud ka Norra eksperdid. Norra Mereuuringute Instituudi hinnangul on liikidele avaldatava mõju uurimiseks vaja veel viis kuni kümme aastat.