Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Veiko Pesur ütles, et teisipäeva kella 13 seisuga on esitatud 24 e-avaldust abiellumiseks ja neist 12 on esitanud samasoolised paarid.

Abieluvõrdsus võeti riigikogus vastu 20. juunil usaldushääletusega. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 55 riigikogu liiget ja vastu 34. Eestist sai esimene Balti riik, kus on seadustatud sooneutraalne abielu.

Abielu kõrval jääb inimestele alles ka võimalus sõlmida kooseluleping. Kooselulepinguga tagatakse registreeritud elukaaslastele õigus kaasa rääkida enda elukaaslasega seotud otsustes ning saada vajadusel toetusi ja hüvitisi. Kooselulepingu sõlminud paaridele antakse ka võimalus minna abielule üle lihtsustatud korras.

Abielu ja registreeritud kooseluga tekivad paaridele õigused ja kohustused, mis ei laiene vabas suhtes paaridele. Need on peamiselt seotud toetuste saamise, vara, eluaseme ja põlvnemisega. Näiteks registreeritud partneri või abikaasa surma korral aitab see vältida olukorda, kus testamendi puudumisel ei ole kooselupartneril õigust pärandusele ning kogu vara läheb automaatselt partneri sugulastele.

Samuti kasutatakse abikaasa või partneri abi varem väljendatud kavatsuste kindlakstegemiseks, kui abikaasa või registreeritud partner on teadvuseta või ei ole võimeline kasutama oma tahet, et teha otsuseid meditsiinilise ravi vastuvõtmise või tagasilükkamise üle.

Jaga
Kommentaarid