Linnatöötajatele maksti tulemustasusid rohkem kui miljoni euro ulatuses, ent kuna kõik nendest pole avalikkusele nähtavad, vaid on dokumendiregistris märgitud asutusesiseseks kasutuseks, siis on summa tõenäoliselt mõnevõrra suurem. Avalike dokumentide põhjal jagati tulemustasusid laiali 1,3 miljoni euro eest.

Linnakantselei töötajatest sai preemia 82 inimest. Kõige rohkem sai linna sisekontrolör – tema tulemustasu oli 4850 eurot. Linnapea Mihhail Kõlvarti büroo töötajatele maksti preemiat 10 000 eurot, neist kõige rohkem, 3530 eurot, maksti büroo juhile Karine Oganesjanile.