Algselt puudutab samm ainult õhu- ja meretransporti, kõnelused maismaapiiride üle jätkuvad järgmisel aastal, teatas Rumeenia siseministeerium.

Austria blokeeris 2022. aasta lõpus Bulgaaria ja Rumeenia liitumise Schengeni viisaruumiga seoses illegaalse immigratsiooniga. Vastuseks võtsid riigid vastu rangemad piirijulgeoleku meetmed, mis võitis teistelt EL-i riikidelt toetuse. Austria leebus ning pakkus liitumist etapiviisiliselt, tänu millele saavutati põhimõtteline kokkuleppe.

„Läbirääkimised Austriaga ühendatakse Euroopa Komisjoni olulise toetusega, et kaitsta EL-i välispiiri Türgi ja Serbiaga, et vähendada ebaseaduslike migrantide voogu Euroopasse,“ ütles Bulgaaria peaminister Nikolai Denkov.

Rumeenia peaminister Marcel Ciolacu kinnitas riigi lubamist Schengeni viisaruumi. „Järgmise aasta märtsist saavad rumeenlased nautida Schengeni ala eeliseid nii õhus kui ka meres,“ ütles Ciolacu. „Olen veendunud, et 2024. aastal lõpetame läbirääkimised ka maismaapiiride osas,“ lisas ta.

Schengeni viisaruum asutati 1985. aastal. Enne Bulgaaria ja Rumeenia osalist vastuvõtmist kuulusid sinna EL-i 27-st liikmestriigist 23 ning lisaks ka Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein.